Naše firma se zabývá již řadu let výstavbou nových prodejních prostor, komerčních provozů a nových obchodních jednotek.
Nabízíme také rekonstrukce, revitalizace stávajících objektů s následnou úpravou a změnou designu v jakémko-li rozsahu plochy. Samozřejmostí je výstavba nových výkladců prodejen, zámečnické a sklenářské práce s tímto spojené s možností vytvoření světelných reklam a banerů.
Zajišťujeme kompletní výkresy podle představ investora, v souladu s předpisy ČR nebo předpisy daného státu. Stavbu předáváme kompletně hotovou včetně kolaudace v dohodnutém termínu.
Na základě dohody prostory vybavíme nábytkem, regály, pokladnami.
Máme četné zkušenosti s následným servisem a údržbou včetně elektroservisu, oprav opotřebených a poškozených míst interiéru včetně nábytků, instalatérské opravy, revize elektro , voda, hasící zařízení, springlery, provádíme též montáž klimatizací a vzduchotechniky. V návaznosti na tyto činnosti jsme schopni zajistit také čištění těchto rozvodů.
Servis provádíme i formou pohotovostního režimu na vyžádání v dojezdovém čase do 5h po ČR včetně svátků, víkendů a noční pohotovosti.