KB Rekon
Karel Bezděk
Koutníkova 154/11

Hradec Králové – Plotiště nad Labem
503 01

IČO: 45577781
Tel:+420 777 156 684