Práce provádíme ručně i strojově dle rozsahu prací. Zajistíme příslušná povolení a vyhodnocení statika. Vzniklý odpad zlikvidujeme dle ekologických předpisů.

Bourací práce a Likvidace odpadů

  zajišťujeme odstranění vzniklého odpadu v souladu s platnými zákony a předpisy ČR

  zajišťujeme plné vyklizení prostor včetně nábytku

 

20150306_150814     demoliční práce

Naše činnost

  demolice ruční i strojní

  bourání příček a podlah

  demontáž elektroinstalace

  demontáž sanity

  demontáž oken a dveří

  likvidace odpadu